Сумську ТЕЦ відвідала делегація енергетиків з Китаю

Сумську ТЕЦ відвідала делегація енергетиків з Китаю

15 листопада представники китайської компанії DECLTD “Iternational” приїхали на Сумську ТЕЦ, щоб обговорити проект реконструкції та модернізації ТЕЦ, а також будівництво нового теплофікаційного блоку.

Основними цілями і вимогами реконструкції та модернізації ТЕЦ є заміна фізично зношеного та морально застарілого обладнання на сучасне, більш ефективне; поліпшення екологічної обстановки регіону, шляхом запобігання шкідливих викидів в атмосферу і скидів стічних вод в природні водойми; поліпшення техніко-економічних показників; збільшення відпуску теплової і електричної енергії; підвищення надійності роботи обладнання ТЕЦ; соціальні вигоди – зайнятість існуючого персоналу, створення нових робочих місць.

Наразі перед підприємством стоїть низка задач: мінімізація вартості реконструкції з досягненням максимального результату; можливість розміщення нового обладнання в межах існуючого землевідведення; можливість виконання частини робіт з реконструкції та основних робіт щодо подальшого обслуговування та ремонту українськими підприємствами.

Метою реконструкції Сумської ТЕЦ є доведення її техніко-економічних параметрів до рівня, що дозволяє забезпечувати зростаючі потреби в тепловій енергії, відповідати сучасним екологічним нормам і ефективно працювати в конкурентному середовищі на ринку енергетики.

Новий енергоблок спільно із існуючими котлами забезпечить більш стабільне теплопостачання всього міста Суми.

Монтаж блоку з енергетичною потужністю 60 МВт і тепловою потужністю 100 Гкал/год із котлом на території ТЕЦ дозволить застосовувати передові сучасні технології використання палива,ефективно виробляти електроенергію і тепло з мінімальними витратами і строгим дотриманням екологічних вимог. Це забезпечить відповідність роботи Сумської ТЕЦ європейським екологічним стандартам.

Нині найбільш розповсюдженим в енергетиці є факельний спосіб спалювання твердого палива,  який потребує складної і вартісної системи очищення димових газів від оксидів азоту та оксидів сірки. Серед чистих технологій спалювання низькосортного вугілля активно використовується технологія спалювання твердого палива в циркулюючому киплячому шарі. Саме застосування цієї технології на сумській ТЕЦ обговорювали із представниками китайської компанії DECLTD “Iternational” в ході їх візиту.

Представники компанії відвідали турбінний, котельний та хімічний цехи Сумської ТЕЦ, дізналися про історію роботи комплексу, ознайомилися із ландшафтними особливостями розташування Сумської ТЕЦ, аби все це врахувати при проектуванні сучасного котла із технологією циркулюючого киплячого шару.

За результатами зустрічі ТОВ «Сумитеплоенерго» взяло на себе зобов’язання оформити тендерну документацію із реконструкції Сумської ТЕЦ, а також надати відповідну технічну пропозицію DECLTD “Iternational”. Китайська компанія на підставі зібраних даних на Сумській ТЕЦ за місяць підготує перелік питань до ТОВ «Сумитеплоенерго» для надання актуальної технічної пропозиції по реконструкції Сумської ТЕЦ.