Розмір заборгованості з оплати спожитих послуг

Дані споживання Розмір заборгованості з оплати спожитих послуг

Зведена інформація щодо заборгованості за спожиту теплову енергію станом на станом на 01.08.2019 р. в тис. грн.

Поточні нарахування < 1 року від 1 року до 3 > 3 років Вcього
Населення 0,00 50 192,80 35 029,80 17 502,80 102 725,40
Пільги та субсидії 0,00 50,50 0,00 0,00 50,50
Бюджет 12,90 903,80 39,20 0,00 955,90
Інші 6,70 7 053,80 2 491,30 499,30 10 051,10
Насосенергомаш 0,00 3 673,10 0,00 0,00 3 673,10
КППВ 0,00 8 545,40 9 237,30 1 962,50 19 745,20
Всього 19,60 70 419,40 46 797,60 19 964,60 137 201,20