Структура тарифів на теплову енергію ТОВ “Сумитеплоенерго” | ТОВ «Сумитеплоенерго»
 Menu

Структура тарифів на теплову енергію ТОВ “Сумитеплоенерго”

Структура тарифів на теплову енергію Товариства з обмеженою відповідальністю “Сумитеплоенерго”

Без ПДВ

N з/п Найменування показників Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів Для потреб релігійних організацій
з/п тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 122806,71 1127,32 75632,95 1497,42 628,25
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 116051,40 1074,04 71233,78 1444,13 574,97
1.1.1 витрати на паливо 31676,98 294,06 19820,64 405,37 168,99
1.1.2 витрати на електроенергію 2696,25 21,89 1666,77 21,89 21,89
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ 81559,65 757,12 49673,33 1015,91 383,13
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 22,57 0,20 12,01 0,19 0,19
1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 95,96 0,76 61,03 0,76 0,76
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2988,58 24,46 1819,61 24,46 24,46
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 3367,59 25,23 2382,34 25,23 25,23
1.3.1 амортизаційні відрахування 1995,47 14,81 1431,26 14,81 14,81
1.3.2 інші прямі витрати 1372,13 10,42 951,09 10,42 10,42
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 399,14 3,59 197,21 3,59 3,59
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 266,34 2,40 131,59 2,40 2,40
1.4.2 інші витрати 132,80 1,20 65,61 1,20 1,20
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 370,94 3,34 183,27 3,34 3,34
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 231,32 2,09 114,28 2,09 2,09
2.2 інші витрати 139,62 1,25 68,99 1,25 1,25
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Повна собівартість 123177,65 1130,65 75816,21 1500,74 631,59
6 Витрати на покриття втрат 3291,89 30,56 1494,19 30,56 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 2409,00 22,36 1115,75 22,82 9,28
7.1 податок на прибуток 433,62 4,03 200,83 4,11 1,67
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 1975,38 18,34 914,91 18,71 7,61
8 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 128878,54 1183,57 78426,15 1554,12 640,87
9 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал 1183,57 1554,12 640,87
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 107722,85 48895,37
11 Рівень рентабельності, % 1,96 1,98 1,47 1,52 1,47

Структура тарифів на теплову енергію Товариства з обмеженою відповідальністю “Сумитеплоенерго” (Постановление,  Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 01.02.2017,  № 151 “О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ”)

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролів