Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

21.02.2019

Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

 (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

20192182872

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності)

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, вказаної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

З метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії підприємством передбачено впровадження заходів по реконструкції Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» по вул. Друга Залізнична, буд. 10 у Ковпаківському районі м. Суми.

Запланованою реконструкцією Сумської ТЕЦ передбачається наступне:

1 черга реконструкції – заміна турбіни ТГ-1 на турбіну збільшеної потужності (орієнтовно 20-25 МВт – електричної потужності, 30-40 Гкал/год – теплофікації);

2 черга реконструкції – переобладнання існуючих парових котлів (ПК-1, ПК-2, ПК-3) на роботу при спалюванні кам’яного вугілля марки «Г» з переобладнанням ГОУ та системи шлаковидалення, реконструкція системи підготовки та подачі палива для приведення їх у відповідність до роботи з вугіллям газової групи.

3 черга реконструкції – будівництво нового енергоблока турбіна-котел (орієнтовно 50-60 МВт – електрична потужність, 100 Гкал/год – теплофікація).

4 черга реконструкції – будівництво електрокотельні (орієнтовна потужність 30-40 МВт).

  1. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго», код ЄДРПОУ 33698892, 40030, Сумська обл., м. Суми, Ковпаківський р-н, вул. Друга Залізнична, буд. 10. тел. (0542) 78-75-16.

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство  екології та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел. (044)-206-31-64, (044)-206-31-15, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Документ дозвільного характеру або інший акт органу державної влади чи органу місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень та виконання особливих умов діючого спеціального дозволу на користування надрами.

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить, 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

     Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться 05.08.2019 р. о 12-00 у приміщені ТОВ «Сумитеплоенерго» за адресою м. Суми, вул. Лебединська, 7, 4 поверх, актова зала.

  1. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство  екології та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел. (044)-206-31-64, (044)-206-31-15, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна.

  1. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство  екології та природних ресурсів України, що розташоване за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35, тел. (044)-206-31-64, (044)-206-31-15, e-mail. m.shimkus@menr.gov.ua контактна особа Шимкус Марина Олександрівна. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 215 аркушах.

  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, вказаного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними: Сумська міська рада, м. Суми, пл. Незалежності, 2, з 17.07.2019 року.

Приміщення Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» за адресою: м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10, з 17.07.2019 року, в робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, тел. (0542) 25-10-73, контактна особа Приходько Вадим Володимирович.