Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

20192182872 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго», код ЄДРПОУ 33698892 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Юридична адреса: 40030, Сумська область, місто Суми, Ковпаківський район, вул. Друга Залізнична, буд. 10, тел. (0542) 78-75-16, т/ф. 78-66-01, 78-18-98.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1]:

Планована діяльність, її характеристика.

Підприємством передбачено впровадження заходів по «Реконструкції Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» по вул. Друга Залізнична, буд. 10 у Ковпаківському районі м. Суми» з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії для виконання вимог, які висуваються до високоефективної когенерації, що передбачає, зокрема, підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі), виконання екологічних заходів, які спрямовані на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє природне середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів, виробництва теплової та електричної енергії, економії первинної енергії.

Технічна альтернатива 1.

Реконструкція Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії для виконання вимог, які висуваються до високоефективної когенерації, що передбачає, зокрема, підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі), виконання екологічних заходів, які спрямовані на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє природне середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів, виробництва теплової та електричної енергії, економії первинної енергії.

Технічна альтернатива 2.

Природний газ не може розглядатися у якості базового виду палива для теплоелектроцентралі через непомірно високу вартість.

Баланс споживання та видобутку газу свідчить про те, що Україна не покриває власні потреби в природному газі та вимушена закупати практично 45% цього палива на міжнародних ринках. Власний видобуток в обсязі біля 20 млрд. м3 може бути направлений на забезпечення потреб населення, однак, прогнозується, що «спеціальна» ціна, що становить 4942 гривні за 1 тис. м3 буде відмінена і передбачається, що буде задіяна формула значення ціни на рівні імпортного паритету згідно ПКМ України від 22.03.2017 р. №187.

В нинішніх умовах, для вітчизняних ТЕЦ, первопричиною важкого стану є використання непомірно дорогого імпортованого природного газу. Для нормалізації організаційно-економічного стану, необхідно рішуче й негайно скорочувати частку природного газу в структурі паливно-енергетичного балансу.

Найбільш ефективним, тому доцільним є витиснення з балансу природного газу, шляхом заміни відпрацювавши значний ресурс котлів новими сучасними котлами на твердому паливі.

Існує зацікавленість у тому, щоб реалізація програми  витиснення газу була малоресурсною та короткостроковою з проведенням реконструктивних робіт на існуючих котлах.

Виконання такої програми можливе, але необхідно враховувати жорсткі сучасні вимоги щодо забезпечення відповідного рівня екологічної ефективності оновленого енергетичного об’єкту.

Крім виконання реконструктивних робіт на котлах, системах пило приготування і пилоподачі необхідно передбачати й будівництво сучасного газоочисного обладнання, вартість якого є значною.

Технічна альтернатива 3.

Україна має значний потенціал біомаси доступної для виробництва енергії, основними складовими якої є сільськогосподарські відходи, різні види деревної біомаси та спеціально вирощувані енергетичні культури. Але для кінцевого використання цього потенціалу необхідно розробити надійну систему постачання біомаси, починаючи з вирощування, збору і закінчуючи постачанням на об’єкти теплоенергетики.

Як випливає з даних біоенергетичних асоціації України, Сумська область не є багатою на біомасу і розраховувати на дрова, тирсу, деревні брикети та пелети в достатньому об’ємі не доводиться. Сумарний потенціал області по деревній палива складає всього близько 83,9 тис. тон нафтового еквіваленту або близько 839 тис. Гкал на рік, або в розрахунку на кам’яне вугілля теплотворною здатністю 5200 ккал/кг – близько 160 тис. тон в рік. При використанні кам’яного вугілля в районі 0,35 млн. тон на рік, можливість потенціал використання деревного палива складе біля 45%.

Декілька краща картина по відходам агарного сектора. Згідно цих же даних, потенціал агробіомаси становить вже понад 422 тис т.н.е або в розрахунку на кам’яне вугілля близько 800 тис. тон. Проте, відходи аграрного сектора це як правило низькопотенційне паливо і вимагає особливого підходу до заготівлі, транспортування та переробки.

Цінові характеристики вказують на те, що вартість Гкал біопалива складає не менше 450 грн./Гкал без ПДВ та транспортних витрат для брикету, і в середньому 630 грн./Гкал для пелетів. В той же час, Гкал в вугіллі коштує 430 грн без ПДВ, але з постачанням.

Не менш важливим є аспект і технічної придатності біопалив в промислових парових котлах. Наприклад, використання деревини обмежене внаслідок незначної кількості на ринку і обмеженості її потенціалу. Застосування агрогранул, з наприклад соломи, не дивлячись на великий потенціал, має суттєвий технічний ризик, оскільки температура розм’якшення золи знаходиться на рівні 850-1050оС. Основна причина в тому, що вміст у золі солей Ca та Mg приводить до зростання температури розм’якшення золи, на відміну від Na та K в поєднанні з Si. Зола соломи, що містить низькі концентрації Ca та високі концентрації K, починає плавитися значно раніше, ніж зола деревних палив, що потенційно створює обмеження для використання соломи в котлах, призначених не тільки для спалювання деревного палива, а також і вугілля.

Використання дров – не є можливим зовсім, оскільки не має можливості подачі палива в котел по тракту паливоподачі.

Варіант використання альтернативного палива є неперспективним в межах міста Суми як з економічної, так і з екологічної точок зору, а також  через відсутність в даний час необхідної паливної бази і постачальників, в т.ч. і відсутності логістичних умов.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Промисловий майданчик Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго», розташований в м. Суми, по вул. Друга Залізнична, буд. 10. Промисловий майданчик ТЕЦ є діючим об’єктом. Всі будівлі і споруди ТЕЦ розміщені на землях, відведених у користування згідно договору оренди.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Планова діяльність проваджується в межах діючого підприємства, яке розташоване в межах виробничої території міста. Враховуючи неможливість додаткового відводу земель у тимчасове чи постійне використання територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Метою реконструкції Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» є вихід на новий ринок електроенергії з конкурентними цінами та високими стандартами обслуговування, а також безпека продажу електричної та теплової енергії споживачам. ДП «Енергоринок» перестане виступати єдиним покупцем всієї виробленої електроенергії, воно буде виконувати функції оператора ринку  та гарантованого покупця, який буде викуповувати всю генерацію відновлювальних джерел енергії.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел та ТЕЦ в перспективі не перевищуватимуть гранично допустимі гігієнічні нормативи, функціонування ТЕЦ відповідатиме вимогам Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та не створить загрози здоров’ю населення.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Запланованою реконструкцією Сумської ТЕЦ передбачається наступне:

1 черга реконструкції – заміна турбіни ТГ-1 на турбіну збільшеної потужності (орієнтовно 20-25 МВт – електрична потужність, 30-40 Гкал/год – теплофікація);

2 черга реконструкції – переобладнання (реновація) існуючих парових котлів (ПК-1, ПК-2, ПК-3) на роботу при спалюванні кам’яного вугілля марки «Г» з переобладнанням ГОУ та системи шлаковидалення, реконструкція системи підготовки та подачі палива для приведення їх у відповідність до роботи з вугіллям газової групи.

3 черга реконструкції – будівництво нового енергоблока турбіна-котел (орієнтовно 50-60 МВт – електрична потужність, 100 Гкал/год – теплофікація).

4 черга реконструкції – будівництво електрокотельні (орієнтовна потужність 30-40 МВт).

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні обмеження:

– при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів екологічної безпеки;

– дотримуватись розмірів санітарно-захисної зони;

– дотримуватись дозволених обсягів викидів від стаціонарних джерел відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технічними документами та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інших нормативних документів;

– обладнання та споруди підтримувати у належному технічному стані.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

– при експлуатації об’єкта дотримуватись санітарних нормам і правил;

– концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД);

– забезпечення виконання вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження:

– при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів екологічної безпеки;

– дотримуватись дозволених обсягів викидів від стаціонарних джерел відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технічними документами та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інших нормативних документів;

– обладнання та споруди підтримувати у належному технічному стані.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

– при експлуатації об’єкта дотримуватись санітарних норм і правил;

– дотримуватись розмірів санітарно-захисної зони;

– концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД – орієнтовних безпечних рівнів діяння);

– забезпечення виконання вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо технічної альтернативи 3

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Сумська ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» розташована в межах виробничої території міста Суми. Місце розміщення підприємства відповідає діючій містобудівній документації і альтернативи його розташуванню немає.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерні мережі по території Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго»  – існуючі. Всі будівлі та споруди ТЕЦ забезпечені інженерними мережами та комунікаціями. По території ТЕЦ прокладені підземні та надземні інженерні мережі, що забезпечують життєдіяльність ТЕЦ, а саме: технологічні естакади, господарсько-питний, протипожежний водопроводи, технічне оборотне водопостачання, каналізація (побутова, дощова, замаслених стоків), теплотраса, електрокабелі, кабелі зв’язку та інші.

щодо технічної альтернативи 2

Планова діяльність не передбачає підведення наступних інженерних мереж: паливоподача, естакади, технологічні трубопроводи, теплопостачання, питний водопровід, побутова каналізація, електропостачання, зв’язок.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планової діяльності:

Клімат і мікроклімат:

Реконструкція не призведе до зміни впливу на клімат і мікроклімат.

Повітряне середовище:

З установкою електрофільтрів та азото- та сіркоочистки буде досягнута очистка димових газів котлоагрегатів від суспендованих твердих частинок (золи) до 20 мг/нм3, від оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та від оксидів сірки – до 200 мг/нм3;

Водне середовище:

Подальше функціонування ТЕЦ не призведе до негативного впливу на водне середовище.

Грунт: Планова діяльність не супроводжуватиметься додатковим вилученням земель з сільськогосподарського обігу.

Рослини і тваринний світ:

Функціонування ТЕЦ не призведе до негативного впливу на рослинний та тваринний світ, у зоні впливу планової діяльності відсутні заповідні об’єкти.

Навколишнє соціальне середовище (населення):

За умов виконання проектних рішень подальше функціонування ТЕЦ не матиме негативного впливу на здоров’я населення, зменшення викидів забруднюючих речовин дозволить покращити екологічний стан прилеглих територій.

Навколишнє технологічне середовище:

Функціонування ТЕЦ не вплине на виробничу діяльність підприємств, житлово-цивільні об’єкти, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні впливів планової діяльності.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Перша категорія планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 2, частина 2, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Не передбачається.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема планується провести дослідження із впливу планової діяльності на повітря та грунт. Вплив на поверхневі води та фауну не передбачається.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: документ дозвільного характеру, а саме: Дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що видається: Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.